Personliga uppgifter

Develop-IT kan automatisera så att vanligt förekommande uppgifter om användare, avdelningar eller företag enkelt kan anges i Word och sedan lätt bli åtkomligt i företagets mallar.

Det kan vara personliga uppgifter som namn, e-post och telefon eller avdelningsspecifika uppgifter som avdelning och adressuppgifter.

Personliga uppgifter kan antingen hämtas från AD, eller matas in en gång per användare i Word.

Om ni själva villl skapa era wordmallar så kan ni givetvis enkelt lägga till personliga uppgifter via vår funktion.