MindShift - HR formulär

Develop-IT har utvecklat en behändig och lättdistribuerad Excellösning för att lagra och administrera HR uppgifter åt MindShift.

I denna modell genereras en fil per chef med rätt antal flikar (en flik per medarbetare). En fördefinierad rapport med grafer och tabeller skapas med en knapptryckning.

Vidare finns ett rapportverktyg för att läsa in alla filer och skapa en totalrapport för hela företaget.