Bildbank

Develop-IT har utvecklat en funktion för att kunna förhandsgranska bilder innan man infogar de i ett dokument.

Användaren kan själv bestämma vilka bibliotek som skall förhandsgranskas. Det finns ingen begränsning på hur många bibliotek eller bilder som kan ingå i bildbanken.

Det finns även en möjlighet att ange bibliotek som är låsta för slutanvändaren, dessa kan då enbart administreras av en administratör. Denna typ sökväg kan vara bra att ha mot företagsbilder vilka alla användare ska använda.

Develop-IT föreslår att man kombinerar bildbanken med ett filsynkroniseringsscript.

Bildbanken finns tillgänglig såväl för MS Word som MS Powerpoint