Tomina


En databas i Microsoft Acces utgör Tominas affärssystem. Ett affärssystem som är skräddarsytt till verksamheten och som följdaktligen ständigt utvecklas tillsammans med att Tominas verksamhet utvecklas.

Målet är såklart att minimera det administrativa jobbet och samtidigt ge så bra överblick över verksamheten som möjligt.

Till exempel skickas arbetsorder till utförares mobil som pdf-fil. Sist i PDF-en finns en unik länk, där man kan bekräfta. Den informationen visas ögonblickligen i affärsystemet så att arbetsledningen har koll på vilka som har bekräftat, men också vilka som inte har bekräftat.