PensionsmyndighetenPensionsmyndigheten tillsammans med Delevop-IT utvecklar en komplex Excel applikation för att göra långsiktiga konsekvensbeskrivningar av gjorda antaganden. Inläsning av binära filer och utskrift av data ske i Excel, textfil eller binärfil.

I uppdraget har även prestandaoptimering av vba-funktioner för att processa, läsa och skriva data samt kvalitetssäkring av programkod ingått.