MieleEn databas för enklare och effektivare produkthantering har byggts åt Miele där användare genom gränssnittet ska bestämma vilka egenskaper ska vara låsta eller inte.

Lösningen innehåller ett tiotal rapporter där användare bestämmer vilka fält ska ingå i respektive rapport.

Vid varje inläsning av produkter från stora systemet uppdateras egenskaperna vid förändring i stora systemet.